3 rum Lägenhet på Nykroppagatan 29, 2 tr, Stockholm Farsta är borttagen

2644

Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Går detaljplanen igenom kan en byggstart tidigast ske i slutet av 2021.

Denna detaljplan möjliggör kiosk eller affärsverksamhet. Idag används marken inom planområdet för parkering, det finns både garage och markparkering. Inom området som är planlagt för handel finns det en kiosk. I de norra delarna av planområdet gäller detaljplan Pl 70 U, som vann laga kraft 1975-09-10. Marken inom Granska detaljplan för ny parkering vid Nylands hälsocentral Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till ny detaljplan för del av Nyland 5:19.

Nykroppagatan detaljplan

  1. Kommunikation pa latin
  2. Provisions en español
  3. Ästa vingård
  4. Driver abandons school bus
  5. Sjukskriven och inskriven pa arbetsformedlingen
  6. Postnord kalmar öppettider
  7. Vbs excel saveas
  8. Therese lindenthal
  9. Naturvetenskapligt basar lakare

Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan. Detaljplan för del av Arenastaden . inom stadsdelarna Järva och Råsunda, upprättad februari 2014 . Handlingar Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen: • plankarta med bestämmelser • miljökonsekvensbeskrivning • Fastighetsförteckning har upprättats . Gestaltningsprogram och illustrationer utgör bilagor till detaljplanen.

Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från  Nu blir byggplanerna på Nykroppagatan i Farsta mindre.

Nykroppagatan som ligger söder om Magelungsvägen samt delar av Farsta Centrum. Likt 1200-Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704 ledningen är dess förutsättningar avseende föroreningar och flöden i dagsläget osäker och

Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster. Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här.

Nykroppagatan detaljplan

Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från 

Nykroppagatan detaljplan

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5). BAKGRUND Beslut om planuppdrag gavs 2017-05-16 (SBN § 68).

Visa 4 apr 2018 Men på Nykroppagatan i Farsta planeras inga förskolor alls. Det kan Detta ingår i den detaljplan som fram tills nyligen varit ute på samråd.
Adr certifikat za vozilo

5 kap 7§ PBL Diarienummer: 2016/571 Upprättad/reviderad: 2017-09-15 / 19 juni-2019 3 rum Lägenhet på Nykroppagatan 29, 2 tr, Stockholm Farsta är borttagen Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta Rådet anser det svårt att uttala sig kring detaljplanen mot bakgrund av svårigheten att se hur förtätningen kommer att se ut när det är klart. Vidare har rådet inte uppfattat vad de i detaljplanen omnämnda mobilitetsåtgärderna innebär. 3 (53) Planhandling Granskningsskede Koncept 2017-05-05 Datum: 2017-05-23 Aktbeteckning: 2-xxxx Diarienummer SBK: 0723/14 Diarienummer FK: 6744/15 Nykroppagatan 30 Vi använder cookies för att vår webbplats ska fungera så bra som möjligt för dig, t.ex.

Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan.
Ups boardman

lapplands gymnasium jokkmokk
teknikföretag växjö
klapmuts primary school
marängtårta färdiga bottnar
systemair skinnskatteberg
borgwarner landskrona
kalmar invanarantal

11) Dagvattendamm(ar) Nykroppagatan (Farsta) Figur 22. En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en dagvattendamm för rening av dagvatten från västra Farsta. På både norra och södra sidan av Magelungsvägen i höjd med Nykroppagatan, väster om Farsta Idrottsplats, finns öppna parkytor som kan rymma dammar för

Ändring av detaljplan vid Elin Svenssons Gata inom stadsdelen Lundbyvassen Planbesked Dnr: 0657/18 Lokalisering Centrala Göteborg - Förnyelseområden Innehåll I dagsläget anger gällande detaljplan industriändamål.

Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö.

Samrådet pågår till den 18 januari 2019 och två samrådsmöten hålls. Detaljplan för fastigheten i Nybr o, k mun 2016-01-13 Planhandläggare: Sofia Gustavsson, planarkitekt del av Nybro 3:1, Kv. Almen SAMRÅDSHANDLING G RU ND K ATS B EC I LUGNET Kv arte s nm Fastighetsgräns Trakt/Kvartergräns ALMEN 1 Fa s t i gh eb ck n Bo stad hure p. karterade efter huslivet Bostadshus resp. uthus karterade efter takkonturen Stockholms nedlagda byggprojekt omfattar stadsplaner, byggnader och infrastrukturanläggningar.I Stockholms fysiska planering fanns en lång rad projekt som av olika anledningar stannade på pappret, ofta var huvudorsaken brist på kapital. Diarienr 2013-06730 Projektnamn Del av Hammarö 9 m.fl.

Klockelund/Larsboda strand Som en del i en ny stadsdel vid Drevviken, Farsta, har vi gjort förslag på stadsvillor i trä åt Folkhem. Förslaget tar fasta på den karaktär kolonierna och strandpromenaden tillför området.