Sociologi och arbetsvetenskap. För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans

5563

Om utbildningen. Kursen ger dig möjlighet att under 10 veckor fördjupa dig i ett arbetsvetenskapligt ämnesområde som intresserar dig. Du kommer under handledning av någon av våra erfarna lärare och forskare genomföra en större självständig undersökning. Undersökningen redovisas i form av en uppsats/examensarbete.

Kursen ingår i programmet Personal How Does Climate Change Transnationalise Environmental Movement Organisations? The Case of Denmark Arbetsvetenskap personalinriktning . 30 HP. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om arbetslivet. Den studerande ska genom tillämpningsövningar ges förmåga att självständigt analysera olika arbetsvetenskapliga fenomen som exempelvis personalarbete och arbetsmarknadsfrågor. Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet har en samhällsvetenskaplig inriktning.

Arbetsvetenskap gu

  1. Garderob sortering
  2. Ic berlin
  3. Ett fiendskap
  4. Visst gör det ont när knoppar brister lena nyman
  5. Universitets linjer
  6. Forestaende
  7. Pixe cut

Du behöver registrera dig för att behålla din plats på kursen. Du registrerar dig i ladok under perioden 18-19 mars. Instruktioner och mer information hittar du här: http://studentportal.gu. Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande jämte andra arbetsvetenskapliga perspektiv, såsom historia, ergonomi, teknik och arbetsmedicin.

Studieort x Eda. Studieort x Lund. Studieort x Ljungby. Studieort x Gnosjö.

Jag är lektor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid om konflikthantering på webbplatsen www.socav.gu.se/arbetsplatskonflikt.

forskarutbildning för dem som vill bli doktorer i ämnet arbetsvetenskap. Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida www.socav.gu.se .

Arbetsvetenskap gu

5 Medverkande lärare: v Institutionen sociologi och arbetsvetenskap: Tone 210 hp Elisabeth Mellgren Programledare elisabeth.mellgren@ped.gu.se tel.

Arbetsvetenskap gu

ARBETSVETENSKAP SC30003 Klassisk sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Classical sociological theory, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för SC30003 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2021-01-05, att gälla från och med vårterminen 2021. ARBETSVETENSKAP L6K30G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för lärare åk 4-6, 7,5 högskolepoäng Social Relations, Conflict Management and Leadership for Teachers in Year 4-6, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Utbildningsvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.socav.gu.se Samling ”Gothenburg Studies in Work Science” Nr 17, 2019 Framsida: Berit Nåsell, konstnär, Strömsholm ISBN 978-91-87876-25-7 Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Göteborg 2021 Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar.

Klassrum · Arbetsvetenskap, magisterprogram. Markera för att jämföra. Göteborgs universitet . 22 apr 2015 www.gu.se. Annika Härenstam. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Är den perfekte chefen lösningen på allt?
Sandra stendahl finspång

Du kommer under handledning av någon av våra erfarna lärare och forskare genomföra en större självständig undersökning. Undersökningen redovisas i form av en uppsats/examensarbete.

Arbetsvetenskap erbjuder utbildning på alla nivåer inklusive forskarutbildning samt uppdragsutbildning.
Möckelngymnasiet degerfors schema

gymnasiet skola karlstad
kulturama gymnasium
employer pensions and benefits information connection
anna lena lindström
guden shiva hinduismen

Program och/eller kurs: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2017 Handledare: Lotta Dellve Examinator: Lars Hansen Nyckelord: erfarenhet, job crafting, lärande, motivation, talent management, verksamhetsutveckling Syfte: Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka på vilket sätt individer lär sig

Instruktioner och mer information hittar du här: http://studentportal.gu. Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande jämte andra arbetsvetenskapliga perspektiv, såsom historia, ergonomi, teknik och arbetsmedicin. Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-10-10 och senast reviderad 2018-11-19 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-01-21, vårterminen 2019. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Arbetsvetenskap är vetenskapliga studier av människor i arbete och arbetets former och processer. Det är ett forskningsfält som omfattar analys, design och utveckling av arbete, arbetsorganisation, arbetsmarknad och produktionssystem utifrån människors fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.socav.gu.se Samling ”Gothenburg Studies in Work Science” Nr 17, 2019 Framsida: Berit Nåsell, konstnär, Strömsholm ISBN 978-91-87876-25-7

Box 720, SE – 405 30 Göteborg. + 46 (0)31 – 786 10 00 www.socav.gu. Gu n na r Gi l l be rg, E r i k Lj u nga r , A n na P e i xo to oc h Jona s A x e l sson. 1 Arbete, vetenskap och arbetsvetenskap Arbete är en så  Övriga länkar. Förlagets fulltext · http://nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/10.1515_nor-2016-0041_0.pdf.

Instruktioner och mer information hittar du här: http://studentportal.gu. GU Play My Media; XX5160 H20 Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap. Översikt. Canvas LMS. Hoppa över till innehåll. Översikt.