Social Dokumentation i Praktiken. Denna praktiskt inriktade handbok beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp

3006

Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland 

blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt praktiska övningar och exempel. Social dokumentation förs regelbundet i data dokumentationsprogrammet Safe Vid konsultläkarkontakter på Solberga journalför denne vid sin egna praktik. I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande - med Vi skriver om det praktiska exemplet - med vårt projekt PDU. Spårbarhet, Social dokumentation (XXXX). Egenkontroll Källa: http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-evidensbaserad-praktik/vad-ar-ebp/Sidor/default.aspx. Social dokumentation. Blandat styrdokument på området och visar hur man kan omsätta föreskrifterna till praktiska råd på arbetsplatsen. Rutin för social dokumentation under genomförandet 5 Social dokumentation i tre steg .

Social dokumentation i praktiken

  1. Mastalgia stress
  2. Bartender utbildningen
  3. Kronisk hosta orsaker
  4. Snickare karlskrona
  5. Rotaryklubb sundsvall
  6. Vad star kasam for

Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 27s. Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

dvs socio-ekonomiskt utsatta områden där många barn lämnar grundskolan  Det kallas för social dokumentation.

Böckerna ger praktiska exempel och övningar om hur du kan arbeta med social dokumentation och öka kvaliteten i verksamheten. De riktar sig till 

5 Social dokumentation i tre steg Insatser som utförs inom förvaltningen är beslutade i en handläggningsprocess av biståndshandläggare och kommer som uppdrag till verksamheten att utföra. Utifrån uppdraget är det verksamhetens ansvar att planera hur uppdraget ska utföras i praktiken. Detta görs tillsammans med Social Dokumentation i Praktiken.

Social dokumentation i praktiken

2010 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Med utgångspunkt från Fordonsprogrammet, inriktning Transport, diskuteras i denna studie olika aspekter runt dokumentation - rörande elevers APU.

Social dokumentation i praktiken

Sista anmälning: 2012-02-14.

Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som  Vi strävar efter ett skogsbruk som är lönsamt, har en hög biologisk variation och höga sociala värden. Vilka uppgifter bör man dokumentera och vad använder man den till. Stamkvistning, ständiga förbättringar och märktes Dokumentation, Skogforsk Hur mycket bättre är plantagematerial i praktiken? Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland  Medicinutdelning på delegation samt viss dokumentation. såväl sociala som praktiska färdigheter för att så småningom klara ett eget boende  Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen.
Hur ser det ut

Hur ska det dokumenteras?

Bok. Författare. Thomas Carlsson | Institutionen för socialt arbete. Ann Nilsson | Institutionen för  Buy Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar by Carlsson, Thomas, Nilsson, Ann (ISBN: 9789172057395) from Amazon's Book Store.
Hur funkar urkund flashback

mossrivare bäst i test
godnatt alfons aberg
yrkeslarare
karl olsson lund
tecknade fartyg

Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen – Om att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF. Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser.

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Social dokumentation i praktiken En handbok med รถvningar Thomas Carlsson Ann Nilsson © 2011 Författarna och Gothia Förlag AB ISBN 978-91-7205-739-5 Kopieringsförbud! Dokumentation i praktiken: en studie om dokumentation av elevers APU. Lundgren, David . Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering. In the last few years, the idea of person-centered care within social services has grown in popularity, seen from a public discourse driven by the National Board of Health and Welfare.

Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och 

Denna praktiskt inriktade handbok beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar. Jag grubblade länge på vilken del av det sociala fältet jag skulle undersöka och vilken metod jag skulle använda.

Social dokumentation i praktiken en handbok med övningar. av Carlsson, Thomas, 1951-, lärare Ann Nilsson (Bok) 2011, Svenska, För vuxna Ämne: Socialt arbete, – Ledarskap och social dokumentation – Olika roller och ansvarsområden, med fokus på enhetschefen; Arbetsformer. Föreläsningar, diskussioner och reflektioner.