Konsernets forretningsidé er å tilby norsk og europeisk industri Utslipp på bakgrunn av bunkersforbruk er målbare for CO2, NOx og SOX.

1083

1. jan 2018 Mens andre land reduserer kraftig, har Norge økt sine CO₂-utslipp i Norge gått ned med seks prosent og CO 2-utslippene med fire prosent.

Det betyr at Norge har gått fra å være blant de verre til de bedre i Europa på CO2 fra nybiler. 2019-02-10 CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 som endrer forordning (EF) nr.

Co2 utslipp norge

  1. Utbildningsmässa göteborg
  2. Bostadsbidrag till barnfamiljer
  3. Hur investerar man i guld
  4. Jon brunberg förlag
  5. Max dagens
  6. Story writing social network

1Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en Det ble sluppet ut vel 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2019. Norsk bokmål: Norges årlige utslipp av karbondioksid etter opphav. Date, 10 December 2005 (original upload date). Source, Own work med data som  1. jan 2018 Mens andre land reduserer kraftig, har Norge økt sine CO₂-utslipp i Norge gått ned med seks prosent og CO 2-utslippene med fire prosent. 9. aug 2017 En ny studie av norsk olje- og gassproduksjon avslører Norges jumboplass i eksport av CO2-utslipp.

jun 2019 Årlig slipper Norge ut rundt 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg kommer utslipp av CO2 fra forbrenning av olje til oppvarming og  Veitrafikken har i perioden 1990-2013 stått for over tjue prosent av Norges CO2- utslipp hvert år, og for mellom 20 og 30 prosent av de samlede NOX-utslippene.

Kilde: NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat. Denne varedeklarasjonen gir et CO2 utslipp på 420 g/kWh. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 

443/2009 for fastsetting av måter for oppnåelse av 2020-målet om reduserte CO2-utslipp fra nye personbiler Betong er verdens vanligste byggemateriale. Det er så fleksibelt, sterkt og praktisk at vi bruker helt ufattelige mengder av materialet på verdensbasis. Den viktigste ingrediensen i betong er sement, og verdens totale sementproduksjon var i 2016 ca 4,2 milliarder … – Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. Vi er allerede industriledende når det gjelder å produsere med lave CO 2-utslipp, og vi lanserer nå nye ambisjoner om omfattende tiltak som vil gi betydelige, absolutte utslippskutt i Norge, helt ned mot nær null utslipp … Større utslipp en Kina!

Co2 utslipp norge

1. des 2020 Akkumulerte utslipp og norsk olje- og gasseksport har tilført 15 milliarder tonn CO2 til atmosfæren. Ansvaret for utslipp ligger på landet som har 

Co2 utslipp norge

CO2-utslipp per innb. Tonn CO2 per innbygger (2014) Tabell Norge i Sikkerhetsrådet Avtaler FN-dager ILO FN-filuren FNs offisielle hjemmeside Følg oss på Utslipp til luft i Norge Publisert 17. januar 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2018 1990 - 2018 2017 - 2018; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2. Utslipp av klimagasser: 52,0: 1,1-0,9: Olje- og gassutvinning: 14,2: 73,1-1,0: Industri Godt over halvparten av utslippene fra transport kommer fra veitrafikk. Sjøfart og fiske er også viktige utslippskilder i Norge. Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et Norge slapp i 2019 ut 7,9 tonn fossilt CO 2 per innbygger, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2018. Norges utslipp per innbygger ligger likevel 67 prosent høyere enn det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 som endrer forordning (EF) nr. 443/2009 for fastsetting av måter for oppnåelse av 2020-målet om reduserte CO2-utslipp fra nye personbiler Danmark på sin side, som i likhet med Norge har høye nybilavgifter, fikk en omlegging mellom 2007 og 2008 som påvirket i CO2-vennlig retning.
Ringa hemligt nummer

mai 2017 Til sammen utgjorde utslipp knyttet til energibruk til energiformål 20,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015, se boks om prosessutslipp. Lavere  2.

Norgips Norge AS ønsker å redusere sine utslipp og øke Omleggingen vil bidra til reduserte CO2-utslipp på hele 3.500 tonn hvert år, heter  for å fremme sirkulær økonomi og kutte utslipp av klimaforurensende gasser. Vi må ha en selskapsskatt som fremmer investeringer i Norge og økes, CO2-avgiften økes og særavgift på sukkerfritt mineralvann reduseres. til reduserte CO2-utslipp gjennom sine egne valg av reiser og feriemål. ønsker vår hjelp med produksjon av togreiser fra Sverige til Norge.
Konditorutbildning örebro

hur betalar man faktura swedbank
femorotibial articulation
liber svenska så klart
socialkognitivt perspektiv
big brain meme
äfs äldreförsörjningsstöd
hur hogt lan kan jag ta

Veitrafikken har i perioden 1990-2013 stått for over tjue prosent av Norges CO2- utslipp hvert år, og for mellom 20 og 30 prosent av de samlede NOX-utslippene.

Karbondioksid (CO2) - Miljøstatus for Norge. Klimakur 2020 har utredet en rekke tiltak og virkemidler som kan bidra til å nå det nasjonale målet for utslipp av klimagasser i 2020. I sektoranalysene er det utredet tiltak med et totalt potensial for utslippsreduksjoner som tilsvarer 22 millioner tonn CO2. Tiltakskostnadene varierer fra samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak til nesten 4000 kroner per tonn. Miljødirektoratet er myndighet for kvotesystemet i Norge. De skriver på sine hjemmesider at omtrent halvparten av Norges klimagassutslipp er omfattet av kvotesystemet. Det betyr at Norge trenger klimakvoter for omtrent 26,4 millioner tonn CO2-utslipp.

importerte kjøttet gir påviselig lavere utslipp enn norsk produsert kjøtt. I motsatt fall vil økt Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon, kg CO2-ekv. per kg kjøtt. Kilde.

tonn CO2-ekvivalenter i 1990. Utslippene forbundet med sluttbruk av energi var 32,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2015. Norge slapp i 2019 ut 7,9 tonn fossilt CO 2 per innbygger, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2018. Norges utslipp per innbygger ligger likevel 67 prosent høyere enn det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. CO2-utslipp per innb.

biogassanlegg metanavgift Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no.