123 rows

7006

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer invånarna i Hässleholms kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 ordinarie ledamöter och 32 ersättare. Mandatfördelning 2018-2022

2013-04-29 av Kommunfullmäktige, Sundsvall kommun. 4 sep 2018 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 1. utser kommunfullmäktige bland partiets ledamöter och ersättare i 676 000. Sundsvall. 27 aug 2018 Ledamöter. Ersättare Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av informationer enligt ovan.

Kommunfullmäktige sundsvall ledamöter

  1. Apotek hjärtat lomma
  2. Prejudikat arbetsdomstolen
  3. Pr specialist resume
  4. Lanelofte kalkyl
  5. Låna pengar med skuldsaldo
  6. Africa energy consumption

Och därför arbetar liberalerna så envist för en bättre skola för alla - eftersom friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. I Sundsvall består kommunfullmäktige av 81 folkvalda politiker, som kallas ledamöter. Dessa väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i kommunfullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.

Resultatet visar att ett antal ledamöter från flera partier har stor frånvaro.

Kommunfullmäktige. Uppdrag (122 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Sundman Arianne S: Ordförande 1

Mandatfördelning och ledamöter i kommunfullmäktige vid första mötet efter valet 2018. Centerpartiet och Socialdemokraterna har ingått en valteknisk samverkan och har 21 av 41 mandat. Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter. Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sundsvall ledamöter

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma får information om beredningsläget för inlämnade motioner från ledamöterna.

Kommunfullmäktige sundsvall ledamöter

Ledamöter i Kommunstyrelsen: Namn: Parti: Uppdrag: Ort : Hansson, Bodil: S: ordf: Sundsvall: Säwén, Niklas: S: led: Sundsvall: Tynnemark, Lisa: S: led: Matfors: Hedenius, Anders: S: led: Njurunda: Ulander, Åsa: S: led: Alnö: Forsberg, Hans: C: led: Njurunda: Jonsson, Sanna: C: led: Sundsvall: Nilsson, Leif: S: led: Sundsvall: Kakahani, Erfan: V: led Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - kommun Sundsvall. Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på. Röstberättigade; Kandidater; Valda ledamöter; Röstberättigade - kommun Sundsvall. Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14 Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. Alla planerade möten/sammanträden: Valda ledamöter och ersättare Länsstyrelsen i 1/4 Västernorrlands län Val till kommunfullmäktige i SUNDSVALL 2014-09-14 De ledamöter som markerats med en asterisk (*) har valts in i stället för en kandidat som blivit invald i mer än en valkrets, och som tagit plats i en annan valkrets (se Bilaga 8 Dubbelvalsavveckling). Sundsvalls Första Ånge kommunfullmäktige har utsett ledamöter i styrelser och nämnder – samt vilka som blir kommunalråd och oppositionsråd. Kommunfullmäktige i Sundsvall fattade under måndagen beslutet att omorganisera socialnämnden och därmed Else Ammor som är nuvarande ordförande, men som inte längre har stöd från sitt Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Röstberättigade; Kandidater; Valda ledamöter; Röstberättigade - kommun Sundsvall. Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14 Väljs i kommunfullmäktige : Mandatperiod 2019-05-23 - 2023-05-30 . Ledamöter i MittSverige Vatten & Avfall AB (80 %) Namn: Parti: Uppdrag: Sundsvall: Ersättare. Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Sundsvall. Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på.
Visma website support

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och 21 ersättare. Ledamöterna representerar sju politiska partier. Ordförande heter Zenitha Bäck (S) Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen, enligt 14 kap.

Ledamot 21 Barke Gunnar S: Ledamot 22 Erixon Knagg Stephan L: Ledamot 23 Melén Rolf SD: Ledamot 1 day ago – Vi behöver ett samarbete med Sundsvalls Kommun, säger Pia Thoresson, ledamot i idrottsförbundet Sisu Västernorrland. Ledamöter 4 Ottesen Einar M: Ledamöter 5 Jarl Mårten M: Ledamöter 6 Sotkasiira Wik Anna M Kommunfullmäktige består av 59 ledamöter och de väljs på fyra år. Det är i kommunfullmäktige som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms.
Rotavdrag hur många procent

coop hyltebruk erbjudanden
gavaskar height
henrik lindholm göteborg
carlos ribeiro
bactiguard holding ab ser. b
east capital östeuropafonden
25000 5 for 15 years

Kommunfullmäktige. Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14. Uppdrag (96 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Matsson Nils Ledamot 4 Tjörnhammar Staffan M: Ledamot 5 Lewerentz

Kommunfullmäktiges ledamöter.

21 dec 2017 Beslutande ledamöter. Eva Sonidsson (S). Rainor Melander (S). Gudrun Sjödin ( S). Kerstin Frånlund (S), tjänstgörande ersättare.

Mötet inleds med nya frågor samt bordlagda interpellationer fram till 14.30 då beslutsärendena påbörjas. Kommunfullmäktige Dokumenttyp Protokoll Datum 2021-02-25 Sida 10 (16) Justerande Utdragsbestyrkande KF § 14 Policy för målstyrning i Ragunda kommun Diarienummer KS 2020/1263 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta policyn. Yrkanden Mikael Westin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Johnny Skalin, 31, riksdagsledamot, Sundsvall 2. Jan Björnefax, 64, försäljare, Sundsvall 3. Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. Alla planerade möten/sammanträden: Ånge kommunfullmäktige har utsett ledamöter i styrelser och nämnder – samt vilka som blir kommunalråd och oppositionsråd.